Nốt Nhạc Trắng Trong Mây

03/04/2024 10:10 92.88 K lượt truy cập
Năm Năm Công Lược Bị Chà Đạp -

Năm Năm Công Lược Bị Chà Đạp

Trạng thái
Đã hoàn thành
Số chương
20
Tác giả
星海与你共入梦:给女孩的浪漫情诗
Báo cáo

Tóm tắt

Văn án:

Là một thiên kim hào môn, tôi đã công lược Lục Thần suốt 5 năm nhưng anh ta vẫn cứ không hề dao động.

Cho đến khi có người công lược thứ hai xuất hiện.

Cô ấy tràn đầy tự tin, vừa mới xuất hiện đã có một đêm xuân phong hừ/ng h/ực cùng với Lục Thần.

Tôi chấp nhận sự thật rằng bản thân đã thất bại, sẵn sàng rời khỏi cuộc chơi một cách ảm đạm.

Không ngờ Lục Thần lại phát đ/i/ên lên khi không tìm thấy tôi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
27/02/2024 16:11
2934
27/02/2024 16:10
2524
27/02/2024 12:03
2420
27/02/2024 12:02
2673
03/04/2024 10:10
2456
27/02/2024 12:00
2387
27/02/2024 11:55
2717
27/02/2024 11:53
5314
27/02/2024 11:49
4395
27/02/2024 11:48
4035
27/02/2024 11:48
4121
27/02/2024 11:46
3471
27/02/2024 11:46
3271
24/02/2024 12:30
4325
24/02/2024 12:28
4154
24/02/2024 12:27
4341
27/02/2024 16:10
4792
24/02/2024 12:26
3887
27/02/2024 16:56
5067
24/02/2024 12:17
3373

Bình luận

Nội dung liên quan