HH Team

16/04/2024 22:24 11.08 K lượt truy cập
Toàn Dân: Ta Trùng Tộc Chúa Tể, Chơi Chính Là Thiên Tai - Ta, Chúa Tể Trùng Tộc Ta, Chúa Tể Zerg Supreme Zerd Lord 我,虫族主宰

Toàn Dân: Ta Trùng Tộc Chúa Tể, Chơi Chính Là Thiên Tai

Tên khác

Ta, Chúa Tể Trùng Tộc Ta, Chúa Tể Zerg Supreme Zerd Lord 我,虫族主宰

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
01/04/2024
Số chương
1000
Tác giả
飞卢小说网
Báo cáo

Tóm tắt

Du hành đến thế giới toàn dân chuyển chức, Giang Thần thức tỉnh hệ thống thống trị của trùng tộc! Những con côn trùng nhỏ bé có thể tiến hoá, có thể nuôi dưỡng, có thể khai thác thiên phú! Điều quan trọng nhất, có thể sản sinh ra vô địch thiên tai!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
16/04/2024 22:24
239
16/04/2024 20:20
236
16/04/2024 20:19
320
15/04/2024 23:52
1483
08/04/2024 21:27
1407
08/04/2024 21:25
1528
08/04/2024 21:24
1651
04/04/2024 00:37
1860
02/04/2024 16:55
2359

Bình luận

Nội dung liên quan