Bạc hà đường

05/04/2024 21:11 6.73 K lượt truy cập
Ta một kiếm trảm hồn, tu ba ngàn đại đạo -

Ta một kiếm trảm hồn, tu ba ngàn đại đạo

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
Đang cập nhật
Tác giả
Đang cập nhật
Báo cáo

Tóm tắt

Tác giả: Bác Dịch động mạn
Thể loại: tu tiên, huyền huyễn, hành động, xuyên không
Giới thiệu: Con bệnh ốm yếu Giang Tiểu Bạch lên núi tìm thuốc, tình cờ thế nào lại trở thành tạp dịch chăm sóc yêu quái của tiên tông. Ngộ được hắc kiếm quỷ dị, trảm kẻ không đồng đạo. Trảm hồn của yêu tu, nuốt chửng giận dữ của núi sông, tà mị như yêu. Trảm hồn của đan tu, khai đỉnh luyện đan, diệu thủ hồi xuân. Trảm hồn của nho tu, tay vẽ linh phù, siêu phàm thoát tục. Trảm hồn của phật tu, tịnh hóa trời đất, không nhiễm hồng trần. …..Kể từ đây, Giang Tiểu Bạch một bước lên mây, đại yêu cấm địa chủ động nhận chủ. Ngay cả lão tổ tông môn, cũng cúi đầu bái lạy hắn.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
12/03/2024 17:27
1193
08/03/2024 16:46
1202
07/03/2024 17:31
1500

Bình luận

Nội dung liên quan