Cổ Team

10/04/2024 23:57 190.56 K lượt truy cập
Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể - Bắt Đầu Ký Kết Hoang Cổ Thánh Thể 开局签到荒古圣体漫画

Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể

Tên khác

Bắt Đầu Ký Kết Hoang Cổ Thánh Thể 开局签到荒古圣体漫画

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
31/01/2024
Số chương
500
Tác giả
J Thần
Báo cáo

Tóm tắt

Quân Tiêu Dao xuyên qua Huyền Huyễn thế giới, trở thành Hoang Cổ thế gia Thần tử, ủng có vô địch bối cảnh, kinh thế thiên phú, càng đạt được đánh dấu hệ thống, bắt đầu đánh dấu một bộ đại thành Hoang Cổ thánh thể. Sự giúp đỡ của hệ thống, anh sẽ từng bước hướng tới đỉnh cao thế giới!
Tại Thái Nhạc cổ bia đánh dấu, thu hoạch được Lục tinh ban thưởng, Thần Tượng Trấn Ngục Kình!
Tại mười tuổi bữa tiệc đánh dấu, thu hoạch được thất tinh ban thưởng, Chí Tôn cốt!
Tại Thanh Đồng tiên điện đánh dấu, thu hoạch được bát tinh ban thưởng, Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh!
Truyện tranh Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể sẽ được Cổ Team dịch từ chap 6.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
10/04/2024 23:57
0
10/04/2024 23:56
3850
04/04/2024 00:06
6402
28/03/2024 00:01
9181
20/03/2024 23:54
10503
14/03/2024 20:44
11466
06/03/2024 23:47
12073
29/02/2024 00:09
12304
22/02/2024 00:21
13592
15/02/2024 00:46
13954
08/02/2024 00:24
14090
01/02/2024 16:08
9133
01/02/2024 16:02
6788
01/02/2024 08:18
5123
01/02/2024 08:18
4075
01/02/2024 08:17
3730
31/01/2024 22:48
3683
31/01/2024 22:47
3267
31/01/2024 19:35
3698
31/01/2024 19:22
2908
31/01/2024 19:22
2524
31/01/2024 19:21
2473
31/01/2024 19:21
1958
31/01/2024 19:21
1843
31/01/2024 19:21
1836
31/01/2024 19:20
1688
31/01/2024 19:20
1723
31/01/2024 19:19
1544
31/01/2024 19:19
1493
31/01/2024 19:16
1422
31/01/2024 19:16
1332
31/01/2024 19:15
1305
31/01/2024 19:15
1232
31/01/2024 19:15
1290
31/01/2024 19:15
1238
31/01/2024 19:15
1237
31/01/2024 19:14
1318
31/01/2024 19:14
1277
31/01/2024 19:14
1284
31/01/2024 19:14
1256
31/01/2024 19:14
1228
31/01/2024 19:11
1290
31/01/2024 19:11
1587
31/01/2024 19:13
1608
31/01/2024 19:10
1594
31/01/2024 19:10
2167

Bình luận

Nội dung liên quan