Mộng Không Thường

05/04/2024 14:19 135.26 K lượt truy cập
Đất quan tài -

Đất quan tài

Trạng thái
Đã hoàn thành
Số chương
20
Tác giả
锦绣老狗​
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Khi thuê người xây nhà, xin đừng bao giờ đắc tội với người thợ, đặc biệt là thợ mộc.
Ví như tôi, một thợ mộc nhỏ bé lính mới tò te lại thùng rỗng kêu to, chỉ vì một câu của khách hàng khiến trong lòng không vui mà hơi động chút chân tay...
Khách hàng nhà tan, người chết.
Sau khi ông nội tôi biết tin, nổi trận lôi đình tát tôi một bạt tai: "Tai họa đến rồi! Thứ này sẽ cắn trả lại và lấy mạng chó của mày!"

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
02/04/2024 11:43
5124
02/04/2024 11:43
5159
05/04/2024 14:19
6377
01/04/2024 16:30
6443
01/04/2024 16:30
6103
01/04/2024 16:29
7725
02/04/2024 11:44
7375
03/04/2024 10:48
7592
01/04/2024 16:32
7032
01/04/2024 16:31
5807
02/04/2024 15:04
5641
01/04/2024 16:23
5667
01/04/2024 16:23
4977
01/04/2024 16:15
4747
01/04/2024 16:11
4724
29/03/2024 19:12
4872
01/04/2024 16:07
5194
29/03/2024 19:10
4490
29/03/2024 19:10
3920
29/03/2024 19:09
4537

Bình luận

Nội dung liên quan