Tặc Team

04/04/2024 14:33 32.49 K lượt truy cập
Chiếc Đuôi Nhỏ Của Thiếu Gia -

Chiếc Đuôi Nhỏ Của Thiếu Gia

Trạng thái
Đã hoàn thành
Ngày phát hành
28/03/2024
Số chương
23
Tác giả
追风筝的可可
Báo cáo

Tóm tắt

Vì việc làm ăn, từ nhỏ tôi đã bị cha đưa đến Cố gia làm bạn chơi của tiểu thiếu gia.

Nói chung là ăn nhờ ở đậu nhìn vẻ mặt người khác mà sống, nhưng theo người khác mà nói, tôi sống còn tốt hơn tiểu thiếu gia.

Có thể nói Cố Sầm Lễ quan tâm tới tôi, sợ tôi xảy ra chuyện.

Một ngày trước khi xuất ngoại, anh say rượu chặn tôi ở một góc gọi tôi là vợ, hôn rồi ôm tôi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
04/04/2024 14:33
638
04/04/2024 14:33
690
04/04/2024 14:33
665
02/04/2024 14:39
706
02/04/2024 14:38
716
02/04/2024 14:37
717
02/04/2024 14:37
722
02/04/2024 14:35
743
02/04/2024 14:35
739
02/04/2024 14:34
760
02/04/2024 14:32
765
02/04/2024 14:31
790
02/04/2024 14:30
818
01/04/2024 09:26
1083
01/04/2024 09:25
1048
01/04/2024 09:24
1049
01/04/2024 09:23
1099
01/04/2024 09:23
1165
28/03/2024 10:28
1322
28/03/2024 10:27
1494
28/03/2024 10:27
1511
28/03/2024 10:26
1556
02/04/2024 14:29
2540

Bình luận

Nội dung liên quan