Mộng Không Thường

05/04/2024 13:59 73.44 K lượt truy cập
Ảo thuật gia bí ẩn -

Ảo thuật gia bí ẩn

Trạng thái
Đã hoàn thành
Số chương
16
Tác giả
海绵小裤衩​
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Bạn trai ảo thuật gia của tôi chết rồi.
Khi anh ấy đang biểu diễn phân xác người, dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, cơ thể anh ấy bị chia cắt thành vô số mảnh vụn.
Khi nhập liệm cho anh ấy, tôi phát hiện trong dạ dày anh ấy có một tờ giấy.
Bên trong có ghi:
"Em yêu, màn ảo thuật vĩ đại nhất của thế kỷ 21 đã bắt đầu, xin hãy đón chờ.”
“Ngày các vị thần hạ phàm, sẽ là lúc anh tái sinh.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
05/04/2024 13:58
2129
03/04/2024 21:39
2105
03/04/2024 21:38
2283
02/04/2024 22:33
3617
02/04/2024 22:31
3263
05/04/2024 13:59
3164
05/04/2024 13:59
3382
05/04/2024 13:59
4842
03/04/2024 09:22
4136
03/04/2024 16:54
4496
03/04/2024 16:50
4238
02/04/2024 17:19
4451
02/04/2024 17:59
3509
02/04/2024 17:43
2609
02/04/2024 17:41
2410
02/04/2024 17:37
2260

Bình luận

Nội dung liên quan