Sen Buôn BL

08/04/2024 22:10 1.18 K lượt truy cập
[ Novel/BL ]Phản diện ư ? Tôi muốn từ chức - 악역인데 퇴사하면 안 될까?

[ Novel/BL ]Phản diện ư ? Tôi muốn từ chức

Tên khác

악역인데 퇴사하면 안 될까?

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
02/04/2024
Số chương
200
Tác giả
Đang cập nhật
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Sau khi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết dài 800 tập và trở thành nhân vật phản diện,tôi han cha soo một nhà nghiên cứu thuốc đã quyết định từ chức để giữ mạng cho bản thân .Nhưng người ta nói tránh “vỏ dưa gặp vỏ dừa” ko sai sau khi quyết định rời khỏi thì lại vướng vào rắc rối khác và gặp anh trai của nhân vật chính…..

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
08/04/2024 22:10
0
07/04/2024 14:37
20
06/04/2024 22:51
31
04/04/2024 21:10
40
03/04/2024 23:15
59
03/04/2024 22:30
65
03/04/2024 22:25
73
02/04/2024 22:03
160
02/04/2024 22:02
161
02/04/2024 22:01
144
02/04/2024 22:00
193

Bình luận

Nội dung liên quan