Hào Hiệp Sơn Trang

18/06/2023 23:38 449.75 K lượt truy cập
Nhất Kiếm Độc Tôn - 一剑独尊

Nhất Kiếm Độc Tôn

Tên khác

一剑独尊

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
500
Tác giả
Đang cập nhật
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Nhất Kiếm Độc Tôn được dịch bởi Hào hiệp sơn trang và đăng tải duy nhất trên fuhu.
Gia tộc trưởng lão vì tranh đoạt mỏ bên trên quyền khai thác, phái người nát hắn đan điền, từ đây trở thành Diệp gia con rơi. Nhưng mà hắn lại bởi vì mẫu thân chảy máu chiếc nhẫn ngoài ý muốn tiến vào giới ngục tháp, đến người thần bí chỉ điểm, tu luyện chưa hề có người tu luyện qua kiếm đạo. Diệp gia khí thiếu Diệp Huyền: Ta nhất định phải trở nên cường đại, như thế mới có thể bảo vệ muội muội, đoạt lại ta tại Diệp gia mất đi hết thảy. Nữ tử thần bí: Đi theo ta, ta để ngươi trở thành chư thiên giới mạnh nhất kiếm sĩ. Tại nữ tử thần bí trợ giúp hạ, Diệp Huyền có thể trở thành chư thiên giới mạnh nhất kiếm sĩ sao?...

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
18/06/2023 23:38
4266
12/06/2023 01:05
2021
18/06/2023 23:31
1790
12/06/2023 01:03
2014
11/06/2023 23:30
1715
03/06/2023 23:49
1704
03/06/2023 23:49
1806
01/06/2023 21:37
2252
01/06/2023 21:37
1805
22/05/2023 14:23
1955
22/05/2023 14:22
1742
16/05/2023 23:44
2116
16/05/2023 18:08
2294
10/05/2023 22:21
2434
04/05/2023 21:34
2251
01/05/2023 13:23
2252
27/04/2023 03:32
2197
24/04/2023 13:20
2352
21/04/2023 13:45
2568
18/04/2023 21:41
2481
13/04/2023 10:17
2231
08/04/2023 20:16
2395
08/04/2023 20:16
2177
05/04/2023 12:28
2633
04/04/2023 23:09
2666
28/03/2023 13:32
2296
24/03/2023 13:30
2176
24/03/2023 12:39
2010
24/03/2023 10:46
2012
24/03/2023 10:23
1985
21/03/2023 13:40
2571
24/03/2023 18:24
2133
24/03/2023 18:24
2132
20/03/2023 13:59
2241
20/03/2023 13:17
2225
20/03/2023 12:31
2177
24/03/2023 18:24
2285
24/03/2023 18:24
2081
20/03/2023 00:33
2336
19/03/2023 10:09
1907
19/03/2023 10:06
2160
18/03/2023 20:38
2244
18/03/2023 13:41
2173
18/03/2023 13:37
2086
18/03/2023 13:03
2105
18/03/2023 09:39
1701
18/03/2023 09:32
2081
17/03/2023 23:02
2109
17/03/2023 20:38
2158
14/03/2023 21:22
2405

Bình luận

Nội dung liên quan