Đắc Kỷ Trụ Vương Team

02/04/2024 23:21 179 lượt truy cập
Người từ biệt cuối cùng  -

Người từ biệt cuối cùng

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
Đang cập nhật
Tác giả
Đang cập nhật
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Người khâm liệm, là nghề đặc thù chuyên môn liên quan đến người chết, đầy bí ẩn và uẩn khúc, nam chính có khả năng cảm nhận được những trải nghiệm cuối cùng của người đã khuất bằng cách chạm vào họ, khi anh đối mặt với người cha đã chết “ngoài ý muốn”, sẽ có lựa chọn thế nào?

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
07/04/2024 10:19
0
06/04/2024 16:16
5
06/04/2024 10:16
4
05/04/2024 16:12
9
05/04/2024 10:11
12
04/04/2024 22:50
14
03/04/2024 18:50
27
03/04/2024 10:46
28
02/04/2024 22:46
31
02/04/2024 22:43
49

Bình luận

Nội dung liên quan