Xuhao Team

07/04/2024 02:29 819.59 K lượt truy cập
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng -

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
4000
Tác giả
Dạ Kiêu
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Tên khác: Magic Emperor, 魔皇大管家, Housekeeper is the Magic Emperor
Ma Hoàng Trác Nhất Phàm nhân được đến Thượng Cổ Ma Đế truyền thừa, dẫn tới họa sát thân. Sống lại sau khi hắn nhưng lại bởi vì tâm ma quấy phá, không thể không thành vì một cái gia tộc xuống cấp quản gia. Lại nhìn một cái thủ đoạn độc ác đại ma hoàng, như thế nào đem một cái gia tộc nhỏ yếu mang hướng đỉnh phong tồn tại.
Ma Hoàng Trác Nhất Phàm nhận được đến Thượng Cổ Ma Đế truyền thừa_Cửu U Bí Lục, đưa tới họa sát thân. Trọng sinh sau rồi hắn lại bởi vì tâm ma quấy phá, không thể không trở thành một cái cô đơn gia tộc quản gia. Thử xem một cái tàn nhẫn độc ác đại ma hoàng, như thế nào đem một cái tiểu gia tộc mang hướng đỉnh phong tồn tại.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
07/04/2024 02:29
0
07/04/2024 02:28
0
05/04/2024 17:38
1210
31/03/2024 05:23
2520
31/03/2024 05:22
2763
29/03/2024 20:59
3396
23/03/2024 11:35
4060
23/03/2024 11:34
3875
22/03/2024 18:46
3754
16/03/2024 18:00
4452
16/03/2024 17:59
4199
16/03/2024 01:50
4238
09/03/2024 12:10
3614
09/03/2024 12:09
2901
08/03/2024 19:52
2485
02/03/2024 19:19
3590
02/03/2024 19:18
2859
02/03/2024 19:17
3225
24/02/2024 11:15
4467
24/02/2024 11:14
3975
23/02/2024 19:34
4194
17/02/2024 23:39
4579
17/02/2024 23:38
4096
17/02/2024 07:51
4082
10/02/2024 18:18
5154
10/02/2024 18:17
4948
10/02/2024 02:46
4827
03/02/2024 13:18
5332
03/02/2024 13:17
4920
02/02/2024 21:03
4493
27/01/2024 19:48
4892
27/01/2024 19:47
4590
26/01/2024 10:17
4719
20/01/2024 10:32
5250
20/01/2024 10:31
4751
19/01/2024 16:37
4456
13/01/2024 12:06
4157
13/01/2024 12:05
3123
13/01/2024 05:04
2891
06/01/2024 13:42
2983
06/01/2024 13:39
2097
05/01/2024 12:08
2422
30/12/2023 15:22
2707
30/12/2023 15:19
2097
29/12/2023 19:36
2427
23/12/2023 14:06
2721
23/12/2023 14:05
2118
22/12/2023 09:07
2343
16/12/2023 12:12
2530
16/12/2023 12:11
1931

Bình luận

Nội dung liên quan