Black Phoenix Fansub

@BLACKPHOENIXFANSUB2020 26 người theo dõi
Kênh Fuhuz của Black Phoenix Fansub. Để đa dạng nguồn xem phim cho mọi người sắp tới thì nhóm sẽ lập nên kênh này giúp mọi người cập nhập phim dễ dàng hơn. Trang FB của nhóm mọi người có thể ủng hộ: www.facebook.com/profile.php

Mới nhất